Posted in Đại xúc

Đại xúc [52]

Chương 52: Tôi là một nhà mạo hiểm khuẩn nhân! 

“Đừng khách khí.” Thẩm Diệu mỉm cười, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, vội nhét khuẩn nhân vào trong túi áo khoác. Tiếp tục đọc “Đại xúc [52]”