Posted in Uncategorized

Tin vui nho nhỏ

Thông báo với các fan của bộ Cự tinh vấn đỉnh là tui vừa mới thấy có một nhà đang edit mấy phần phiên ngoại còn lại về cặp Lâm Huyên x Clemens, nên nếu ai từng thích Cự tinh vấn đỉnh thì hãy sang ủng hộ bạn ấy nhé.

Địa chỉ đây: https://cochuttomoblog.wordpress.com/2018/07/04/phien-ngoai-cu-tinh-van-dinh-muc-luc/