Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [16.2]

Chương 16: Quỷ bái đèn (2)

Tạ Linh Nhai về đạo quan không nhìn thấy Trương Đạo Đình, thuận miệng hỏi một tín đồ làm công quả ở đây. Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [16.2]”

Posted in Đại xúc

Đại xúc [55]

Chương 55: Gần đây mình thật sự phát tài! 

Thẩm Diệu ngại ngùng giật nhẹ khăn quàng cổ lên trên che khuất non nửa khuôn mặt, nói: “Xong rồi, cậu mở mắt đi.” Tiếp tục đọc “Đại xúc [55]”