Posted in Đại xúc

Đại xúc [56]

Chương 56: Gần như sắp bị đè nổ!

Mình kiếm được núi vàng với bạn trai tặng núi vàng ý nghĩa không giống nhau, vốn dĩ Thẩm Diệu không có tiền cũng muốn giúp khuẩn nhân với rồng phun lửa, hiện tại có thù lao phong phú để lấy thì càng có mười phần động lực, cậu thỏa thuê mãn nguyện nói với lão người lùn: “Ông giúp tôi tra xem trong hai năm gần đây có ai tiến hành giao dịch ma vật long tộc không, với lại, tin tức về người săn trộm giết chết long tộc trong hai năm này tôi cũng muốn.” Tiếp tục đọc “Đại xúc [56]”