Posted in Đại xúc

Đại xúc [57]

Chương 57: Nụ hôn thuần khiết hữu ái này tức khắc biến vị!

Sáng sớm, kraken bảo bảo bị bỏ trong nhà ăn ngủ một buổi biến ra hình người, nhặt quần áo bị căng thành vải rách lúc biến thân tối hôm qua lên, cuộn cuộn nhét vào trong thùng rác, thân thể trần truồng về phòng ngủ mặc quần áo. Tiếp tục đọc “Đại xúc [57]”