Posted in Đại xúc

Đại xúc [59]

Chương 59: Vua động vật lang thang! 

Phương thức mai táng đồng loại của long tộc mỗi loài mỗi khác, phong tục của bộ tộc rồng phun lửa là để con rồng thân cận nhất với người chết tự mình dùng long tức thiêu di thể người chết thành tro tàn, và rải tro tàn vào đất trời giữa núi. Tiếp tục đọc “Đại xúc [59]”