Posted in Đại xúc

Đại xúc [60]

Chương 60: Hành trình của nhà mạo hiểm khuẩn nhân và thiếu niên long tộc, rốt cuộc cũng bắt đầu —— 

Khuẩn nhân và rồng nhỏ quyết định ngày xuất phát, khuẩn nhân kiểm tra vật nhỏ chuyên dùng cho khuẩn nhân trong balo của mình một lần cuối cùng, rồng nhỏ cũng học theo, vẻ mặt ngây ngốc nghiêm túc móc đồ trong túi leo núi to ra nhìn một lần xong lại nhét trở về. Tiếp tục đọc “Đại xúc [60]”