Posted in Đại xúc

Đại xúc [65]

Chương 65: Cá vào mắt ba ba

Một nhà bốn miệng đến đông đủ.

Chú mực lại phát ra vài âm thanh tinh tế, hỏi Thẩm Diệu tới như thế nào, có mệt hay không, có đói bụng không, cực kỳ giống một người mẹ hiền ôn hòa săn sóc. Tiếp tục đọc “Đại xúc [65]”