Posted in Đại xúc

Đại xúc [66]

Chương 66: Thẩm Diệc Thanh có tin tưởng không thua bất cứ một thiếu nữ nào

Chính giữa khu vực “phòng ngủ” dùng tường san hô làm ra, có một cái vỏ sò thật lớn vả lại đang ở trạng thái mở ra, Thẩm Diệu tính sơ sơ thì phỏng chừng chiều dài cái vỏ sò bự này hẳn là vượt qua hai mét. Tiếp tục đọc “Đại xúc [66]”