Posted in Đại xúc

Đại xúc [67]

Chương 67: Không khí và Thẩm Diệc Thanh

“Diệu Diệu chờ ở đây một lát, cho em xem thứ xinh đẹp.” Thẩm Diệc Thanh bị em gái cắt cử chế tác pháo hoa nói xong, biến ra mấy cái xúc tu nhẹ nhàng nhanh nhẹn bơi đi, bóng dáng hoàn toàn hòa vào trong lòng biển sâu tối, rất nhanh liền nhìn không thấy. Tiếp tục đọc “Đại xúc [67]”