Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [19]

Chương 19: Xuất ương

Hải Quan Triều thuê lại mặt bằng sau phố, lúc làm giấy phép đăng ký ghi là “phòng khám Thái Tố“. Phòng khám của y hồi trước là do trong nhà truyền lại, không phải tên Thái Tố, nhưng để tránh phiền phức, nên đổi tên. Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [19]”

Posted in Đại xúc

Đại xúc [69]

Chương 69: Tiểu mộng mô, bò lên giường, trộm mộng ăn, không xuống được…… 

Người bị hại không phải đang nằm mơ, bởi vì nguyên nhân nào đó hiện giờ chưa xác định được, cơ thể hắn thật sự biến mất trong đoạn thời gian bị giam cầm, mà ba nghìn chữ hắn vắt hết óc viết ra ở trong mộng lại hoàn chỉnh lưu trong máy tính của hắn ở thế giới hiện thực. Tiếp tục đọc “Đại xúc [69]”