Posted in Đại xúc

Đại xúc [70]

Chương 70: Hôm nay thực sự không có linh cảm gì

Nam thanh niên vội vàng mời hai người vào nhà ngồi, lại mở tủ lạnh ra lấy mấy lon nước uống đặt ở trên bàn trà, xoa ấn đường xin lỗi nói: “Ngại quá, không có gì để chiêu đãi, gần đây tôi thật sự là…” Tiếp tục đọc “Đại xúc [70]”