Posted in Đại xúc

Đại xúc [73]

Chương 73: Ăn đáng yêu

Tuy rằng Lâm Viễn viết thư tha thứ, nhưng tội phạm mộng mô cũng không có khả năng phóng thích ngay tại chỗ, khẩu cung phải ghi lại một năm một mười, đồng lõa cũng đều phải khai báo rõ ràng, dùng để thành lập hồ sơ phạm tội, cho nên sau khi Lâm Viễn làm xong hết yêu cầu liền cùng với cha mẹ bị đưa về nhà chờ tin tức, mộng mô với đám đồng bọn thì còn phải bị nhốt trong sở tạm giam ma vật hai ngày trước khi khai báo rõ ràng toàn bộ sự việc. Tiếp tục đọc “Đại xúc [73]”