Posted in Đại xúc

Đại xúc [74]

Chương 74: Yêu đương rồi là chẳng phải giải quyết hết sao? 

Lâm Viễn hút mạnh một hơi thuốc che dấu kích động, huyệt thái dương cũng nhảy dựng lên theo nhịp tim. Tiếp tục đọc “Đại xúc [74]”