Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [21]

Chương 21: Trừ tà từ xa

Tạ Linh Nhai vốn đang nghiên cứu bút ký Bão Dương, xem có phương pháp gì dùng tốt hay không để dùng cho đạo quan. Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [21]”