Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [22]

Chương 22: Thần báo bên tai

Để nghiệm chứng phép bói toán của Thi Trường Huyền, Tạ Linh Nhai còn chưa ăn cơm tối đã moi giày thể thao của mình ra, Trương Đạo Đình còn tưởng rằng hắn muốn đi chạy bộ. Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [22]”