Posted in Đại xúc

Đại xúc [79]

Chương 79: Món quà nhỏ của kraken ba ba! 
 
Mực nhỏ quật cường này trước đây mỗi lần bị chiếm giữ đều biểu hiện không hề lay động, chưa từng đón ý nói hùa với kraken ba ba, thậm chí có lúc còn cố ý chọc tức hắn, lúc giao phối tiện tay bắt mấy con hải sản qua đường ăn uống, hoặc là dùng xúc tu vẽ vời dưới đất, đổi thành nhân loại liền ước bằng nhà gái hoặc bên thụ lúc xxoo lại ăn vặt chơi điện thoại… quá đáng lắm luôn! Tiếp tục đọc “Đại xúc [79]”