Posted in Đại xúc

Đại xúc [81]

Chương 81: Trời lạnh rồi, để tảo đỏ tuyệt chủng đi. 
 
Lần đầu tiên được mực nhỏ chủ động hôn môi, kraken ba ba mừng rỡ nhất thời không khống chế được ngụy trang, đầy đầu như đột nhiên bị không khí tràn ngập oành một phát nổ tung, lại bị kraken ba ba vội vàng biến về, có thể thấy được vấn đề vừa kích động liền biến hình của kraken bảo bảo hoàn toàn di truyền từ ba ba. Tiếp tục đọc “Đại xúc [81]”