Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [25]

Chương 25: Hồng diễm sát

Con quỷ treo cổ kia nghiêng nghiêng đầu, bởi vì tư thế mà trước mặt ả đều là tóc tai, che cả mặt, nhưng Tạ Linh Nhai lại khó giải thích được cảm thấy mình “đối diện” với ả. Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [25]”