Posted in Quần áo thủy thủ và giày chơi bóng màu trắng

Quần áo thủy thủ [2]

☆2: Ngực giả và váy đầm

Nhân vật của Vương Tiểu Khê là một đao khách, mấy ngày trước cậu vừa vặn tìm được một vũ khí màu tím hi hữu trong phó bản, đang muốn tìm người luyện một chút. Tiếp tục đọc “Quần áo thủy thủ [2]”