Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [26]

Chương 26: Hồn ma tân nương

Hôm nay, Tạ Linh Nhai làm cơm trưa theo thường lệ. Tại Bão Dương quan, bởi vì mỗi ngày Trương Đạo Đình đều ở phía trước làm mặt tiền, nên những việc khác Tạ Linh Nhai tự ôm đồm rất nhiều. Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [26]”