Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [29]

Chương 29: Sơn thủy nuôi hoa sen

Hôm sau, Đường Khải tới đón Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền, lần này có người hỗ trợ, dễ dàng mang hết những thứ cần dùng cho pháp sự tới. Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [29]”