Posted in Quần áo thủy thủ và giày chơi bóng màu trắng

Quần áo thủy thủ [6]

☆6: Chú chim non và sâu bột

Tiết hai buổi chiều vừa tan lớp, Vương Tiểu Khê khoác nghiêng cặp sách, như học sinh tiểu học thứ sáu tan lớp về nhà nhảy chân sáo vui vẻ đi ra khỏi lớp học. Tiếp tục đọc “Quần áo thủy thủ [6]”