Posted in Quần áo thủy thủ và giày chơi bóng màu trắng

Quần áo thủy thủ [7]

☆7: Tỳ bà hành và trồng nấm

Hộ bảo sứ giả Lý Lan Phong nghe vậy nhíu mày, hai mắt và miếng dán hạ sốt trên trán cùng nhau phóng ra khí lạnh, vội hỏi: “Cục cưng đừng sợ, sâu gì?” Tiếp tục đọc “Quần áo thủy thủ [7]”