Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [33]

Chương 33: Mộ âm binh

“Cháu, cháu thật sự không biết Thái Cực kiếm…” Trương Đạo Đình bị một đám cô dì chú bác quấn lấy bảo hắn dạy Thái Cực kiếm, trong lòng kêu khổ. Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [33]”