Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [34]

Chương 34: Mượn binh Thành Hoàng

Đừng nói Tạ Linh Nhai, Thi Trường Huyền cũng chưa từng nghe âm binh có thể lái máy bay, chuyện này quả thật buồn cười. Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [34]”