Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [35]

Chương 35: Phong quỷ

Thương Lục thần dây dưa kêu Thi Trường Huyền “nói rõ” với người đàn ông trung niên kia, Thi Trường Huyền không để ý tới, Thương Lục thần tức giận đến độ không nói thêm gì, còn phát ra tiếng than nhẹ ấm ức. Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [35]”