Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [36]

Chương 36: Chồn con cầu cứu

Tạ Linh Nhai rất không vui, hắn cảm thấy mình bị đánh mặt. Mới vừa nói với tiểu Lượng là để cậu ta mở mang kiến thức xem đạo sĩ chân chính sống kham khổ bao nhiêu, Trương Đạo Đình đã hào quang vạn trượng đi ra, ai không biết còn tưởng hắn ta là minh tinh người mẫu, nhiều người đi theo quay chụp như vậy. Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [36]”