Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [37]

Chương 37: Bắt sống Liễu linh đồng

Thi Trường Huyền có thể cảm giác được, Thương Lục thần rơi vào trong sự khiếp sợ cực độ, thậm chí còn không nói nên lời. Không phải là không có ý kiến, mà là đã chết máy. Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [37]”