Posted in Quần áo thủy thủ và giày chơi bóng màu trắng

Quần áo thủy thủ [16]

☆16: Icon tin nhắn và mặc nhiều chút

Vương Tiểu Khê vạn vạn không ngờ Lý Lan Phong thật sự điên rồ đến mức bắt mình diễn lại cả icon tin nhắn, vừa nghĩ mình đã từng gửi bao nhiêu icon làm nũng bán manh cho Lý Lan Phong, Vương Tiểu Khê liền tuyệt vọng đến độ hai mắt mờ mịt, đần độn đứng ngẩn người, rất giống chú hamster đột nhiên bị cướp đi hạt dưa và giấc mộng. Tiếp tục đọc “Quần áo thủy thủ [16]”

Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [39]

Chương 39: Tâm ấn

Tạ Linh Nhai hận không thể lập tức giới thiệu cậu hắn cho Thi Trường Huyền, hắn đã trải đường lâu như vậy, hiện giờ cậu hắn còn nhậm chức, đây không phải là cơ hội rất tốt sao? Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [39]”