Posted in Quần áo thủy thủ và giày chơi bóng màu trắng

Quần áo thủy thủ [17]

☆17: Trúng tà và chảy máu mũi

Vương Tiểu Khê đầy ngập ai oán nhặt phao bơi cá mập tròng lên người, cái phao này sau khi thổi khí lên thì phía trước sẽ lồi ra một cái đầu cá mập, nhe răng nhếch miệng, vô cùng hung ác, là thứ mà mấy tên đàn ông thiết huyết vịt lên cạn yêu nhất. Vương Tiểu Khê vừa điều chỉnh góc độ phao, xoay đầu cá mập ra phía trước để biểu lộ ra khí chất, vừa hỏi: “Ca ca, hỏi anh chuyện này, tên đầu sỏ kia anh trừng phạt thế nào vậy?” Tiếp tục đọc “Quần áo thủy thủ [17]”