Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [41]

Chương 41: Pháp hội giao thừa

Hiện giờ Tạ Linh Nhai có ty ấn đề cử Thành Hoàng do Vương Vũ Tập đưa, hơi suy nghĩ, liền gọi một minh sai từ chỗ Thành Hoàng Nữu Dương tới để áp giải quỷ bụng bự đi. Hắn còn thuận tiện trò chuyện với minh sai, nhờ chào hỏi Trương Tam. Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [41]”