Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [42]

Chương 42: Kim nhân đại hình

Tạ Linh Nhai ngồi ở sau bàn, vùi đầu viết chữ Phúc, cứ viết xong một tấm, trước mặt lập tức có người lấy đi, mực còn chẳng kịp khô, tự mình cầm vừa đi vừa thổi, đương nhiên cũng không quên nói một câu: “Cảm ơn Tạ đạo trưởng.” Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [42]”