Posted in Quần áo thủy thủ và giày chơi bóng màu trắng

Quần áo thủy thủ [20]

☆20: Giọng thiếu niên và giọng loli

Trái tim Vương Tiểu Khê bỗng dưng căng thẳng, nhìn thêm hai lần xác nhận mình không hoa mắt, mới cẩn thận hỏi ngược lại: “Cục cưng?” Tiếp tục đọc “Quần áo thủy thủ [20]”