Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [44]

Chương 44: Thấy thủy theo hòe

Thi Trường Huyền hoàn hồn lại trong tiếng nhỏ giọng rít gào của Thương Lục thần, như vừa tỉnh giấc chiêm bao, “… Về rồi.” Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [44]”