Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [45]

Chương 45: Quỷ vương bốn phương

Tạ Linh Nhai lấy làm kinh hãi, thời khắc mấu chốt, Liễu linh đồng lại tự mình bại lộ hành tung. Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [45]”