Posted in Quần áo thủy thủ và giày chơi bóng màu trắng

Quần áo thủy thủ [22]

☆22: Năm tờ giấy và đánh nhau

Lý Lan Phong yên lặng đứng ở cửa phòng, nhìn chằm chằm Cao Tường xì nước mũi, hai mắt sáng lòe lòe. Tiếp tục đọc “Quần áo thủy thủ [22]”