Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [46]

Chương 46: Đạo dùng tâm truyền

Quỷ vương bị nhốt ở dưới tường viện, mọi người mới chính thức thu được cơ hội thở lấy hơi, có điều ngoại trừ Thi Trường Huyền, những đạo sĩ khác đều đang ngẩn người. Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [46]”