Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [47]

Chương 47: Thí sinh truyền kỳ

Trong lòng Tạ Linh Nhai, Liễu linh đồng và Thương Lục thần đều là rễ cây thành tinh, căn bản không nghĩ tới việc còn có thể sinh trưởng thêm. Nhưng lúc này lại nghĩ, cây khô gặp mùa xuân còn sống lại, huống hồ chúng nó vẫn “sống”. Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [47]”