Posted in Quần áo thủy thủ và giày chơi bóng màu trắng

Quần áo thủy thủ [24]

Chương 24: Cù lét và đào mật

Lý Lan Phong hỏi xong lời này, Vương Tiểu Khê cũng không đáp, chỉ cuộn tròn không hề nhúc nhích. Lý Lan Phong lui ra một chút cúi đầu nhìn, hai mắt Vương Tiểu Khê nhắm chặt, trên khuôn mặt đỏ rực không có một chút biểu cảm, nhìn dáng vẻ như là nghe hát ngủ thiếp đi, nhưng lông mi bởi mí mắt dùng sức đóng chặt quá mức mà không ngừng run run lại bại lộ sự thật cậu giả bộ ngủ. Tiếp tục đọc “Quần áo thủy thủ [24]”