Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [49]

Chương 49: Ai hắn cũng sờ

Tạ Linh Nhai nào biết hình tượng về mình trong mắt người khác đã bất tri bất giác có chút thay đổi, hắn đang chuyên tâm xem Trương Đạo Đình làm pháp sự. Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [49]”