Posted in Quần áo thủy thủ và giày chơi bóng màu trắng

Quần áo thủy thủ [25]

Chương 25: Cô bé Lọ Lem và lão Râu Xanh*

*Lão Râu Xanh: nhân vật trong cuốn ‘Những câu chuyện của Mẹ Goose’ của tác giả người Pháp Charles Perrault, là một nhà quý tộc hung bạo. Tiếp tục đọc “Quần áo thủy thủ [25]”