Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [51]

Chương 51: Lập thi tế (hạ)

Tiếng kêu của Bàng Kiệt quá thê thảm, lần trước nữa mà những người ở đây nghe thấy loại âm thanh này là ở trong rạp xem phim ma, bọn họ đều không nhìn thấy cái mặt nạ bị Bàng Kiệt che đi. Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [51]”