Posted in Quần áo thủy thủ và giày chơi bóng màu trắng

Quần áo thủy thủ [27]

☆27: Ông bố già và tim co thắt

Trên lầu truyền tới tiếng thúc giục của nhân viên môi giới, Lý Lan Phong buông tay Vương Tiểu Khê ra, miệng đáp lời, ba bước thành hai bước chạy như bay lên cầu thang. Tiếp tục đọc “Quần áo thủy thủ [27]”