Posted in Quần áo thủy thủ và giày chơi bóng màu trắng

Quần áo thủy thủ [54]

☆54: Kẹo mạch nha và kiểm tra từ vựng

Cánh tay tựa như bị đóng đinh hai bên sườn ghế của Vương Đại Hải thoáng xê dịch, khắc chế lại dùng sức ôm lấy eo lưng Thẩm Ngôn, mạch máu trên cánh tay kích động đến độ hơi hơi nhô lên. Tiếp tục đọc “Quần áo thủy thủ [54]”