Posted in Quần áo thủy thủ và giày chơi bóng màu trắng

Quần áo thủy thủ [55]

☆55: Bảng phối đồ và nắm tay

Thời gian qua thật sự nhanh, chỉ chớp mắt học kỳ hai năm lớp 11 liền tuyên cáo kết thúc, sau khi vượt qua 40 ngày mang tên là nghỉ hè nhưng thật ra là học bù, học kỳ 1 năm lớp 12 cực kỳ mấu chốt cũng kéo màn che lên, sinh nhật mười tám tuổi của Thẩm Ngôn cũng theo đó bước tới. Tiếp tục đọc “Quần áo thủy thủ [55]”