Posted in Phi chức nghiệp bán tiên

Phi chức nghiệp bán tiên [80]

Chương 80: U hồn núi tuyết

Tạ Linh Nhai cũng không nói gì, chỉ cười cười với Hải Quan Triều. Tiếp tục đọc “Phi chức nghiệp bán tiên [80]”