Posted in Quần áo thủy thủ và giày chơi bóng màu trắng

Quần áo thủy thủ [73] – HOÀN

☆73: Mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà (mười một)

Lúc người ta đang tủi thân chính là thế này: thêm một đợt đả kích nữa có lẽ vẫn chịu đựng được, nhưng khi nhận được sự đối xử dịu dàng vượt quá mong đợi, thì trái lại sẽ vỡ đê toàn tập. Tiếp tục đọc “Quần áo thủy thủ [73] – HOÀN”

Posted in Quần áo thủy thủ và giày chơi bóng màu trắng

Quần áo thủy thủ [71]

☆71: Mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà (chín)

Lâm Tinh Hà nhìn theo chiếc xe gây họa đi xa, sợ hãi như một cọng rong biển cấp tốc phơi khô dưới ánh mặt trời chói chang. Tiếp tục đọc “Quần áo thủy thủ [71]”

Posted in Quần áo thủy thủ và giày chơi bóng màu trắng

Quần áo thủy thủ [70]

☆70: Mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà (tám)

Xác nhận quan hệ, Lâm Tinh Hà hưng phấn quá độ, không ngủ được. Tiếp tục đọc “Quần áo thủy thủ [70]”