Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [127]

Chương 127

Cái tin nhắn khó hiểu này, mới đầu Cố Duyên Chu cũng không để ý. Tận đến ngày kế, Cố Phong gọi điện thoại bảo anh đi đón Cố Sanh tan học. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [127]”

Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [126]

Chương 126

Lúc Vương đội nhận được văn kiện mã hóa, đang ở trong bệnh viện.

Di động mới vừa rung hai cái, hắn liền cảnh giác cầm lên nhìn, nhìn thấy Thiệu Tư và Cố Duyên Chu đang phân biệt gửi văn kiện cho hắn. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [126]”

Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [125]

Chương 125

Cố Duyên Chu thích hợp biểu đạt ra một loại tin tức: lần này cảnh sát cũng không chỉ truyền một mình hắn ta. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [125]”

Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [124]

Chương 124

Đầu kia điện thoại ‘tút’ vài tiếng sau đó được nhận: “A lô?”

“Vương đội, là thế này, gần đây tôi có một hoạt động, muốn hẹn Từ Hoàn Dương chỉ đạo tôi thu âm. Sắp tới có lẽ sẽ có hợp tác.” Thiệu Tư tóm tắt hai câu, sau đó hỏi, “Sẽ không gây trở ngại đến các anh chứ?” Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [124]”

Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [123]

Chương 123

Ngày kế, Từ Hoàn Dương đúng giờ đến cửa cục cảnh sát. Chẳng biết tại sao, tin tức lan truyền nhanh chóng. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [123]”

Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [121]

Chương 121

Lúc mẹ Hoàng Oanh “chát” một tiếng vứt một cái tát trên mặt Thiệu Tư, trong hành lang yên tĩnh thật lâu. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [121]”

Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [119]

Chương 119

Thiệu Tư ngây người trong bệnh viện gần nửa tháng, không có bất cứ phản ứng không tốt nào, khôi phục cực tốt, ngoại trừ hôm cắt chỉ cứ làm như là di chứng chấn động não tái phát, ôm gương không buông tay, cơm cũng không ăn được mấy miếng. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [119]”

Posted in Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Nghe nói tôi kết hôn rồi [118]

Chương 118

Gần đây phát sinh rất nhiều chuyện, một chuyện tiếp một chuyện, gần như cả thời gian sửa sang lại cũng không có. Tiếp tục đọc “Nghe nói tôi kết hôn rồi [118]”