Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [168]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương một trăm sáu mươi tám

Phiên ngoại 3: người chung quy có lúc hết thời Continue reading “Cự tinh vấn đỉnh [168]”

Advertisements
Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [167]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương một trăm sáu mươi bảy

Phiên ngoại 2: livestream theo trào lưu (hạ) Continue reading “Cự tinh vấn đỉnh [167]”

Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [166]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương một trăm sáu mươi sáu

Phiên ngoại 1: livestream theo trào lưu (thượng) Continue reading “Cự tinh vấn đỉnh [166]”

Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [165.2] (Hoàn chính văn)

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương một trăm sáu mươi lăm (2) Continue reading “Cự tinh vấn đỉnh [165.2] (Hoàn chính văn)”

Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [165.1]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương một trăm sáu mươi lăm (1) Continue reading “Cự tinh vấn đỉnh [165.1]”

Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [164.2]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương một trăm sáu mươi bốn (2) Continue reading “Cự tinh vấn đỉnh [164.2]”

Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [164.1]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương một trăm sáu mươi bốn (1) Continue reading “Cự tinh vấn đỉnh [164.1]”

Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [163.3]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương một trăm sáu mươi ba (3) Continue reading “Cự tinh vấn đỉnh [163.3]”

Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [163.2]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


 

Chương một trăm sáu mươi ba (2)

Lễ công chiếu vẽ một dấu chấm tròn trong bầu không khí gei gei mờ ám này, đến cuối cùng, lão Hult còn lợi dụng sinh nhật Tần Trình làm đề tài, để nhân viên công tác đẩy lên một cái bánh ngọt. Tần Trình nhắm mắt lại bắt đầu cầu nguyện, thổi nến xong, lão Hult hỏi: “Tần, cậu ước cái gì vậy?” Continue reading “Cự tinh vấn đỉnh [163.2]”

Posted in Cự tinh vấn đỉnh

Cự tinh vấn đỉnh [163.1]

CỰ TINH VẤN ĐỈNH

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: trọng sinh, giới giải trí, phúc hắc độc miệng lạnh lùng mạnh mẽ công × thông minh thanh lãnh tiến tới siêu sao thụ

Số chương: 165 chương


Chương một trăm sáu mươi ba (1) Continue reading “Cự tinh vấn đỉnh [163.1]”